KSIĄŻKI

BOOKS

 
 
 
 

1979 AUTORECORDING (TELEPHONE), language Polish, published by Labirynt Gallery, Lublin

 
 
 
 

1980 AUTORECORDING (RECONSTRUCTION OF A MAP), language English, Cres Publisher, Amsterdam

 
 
 
 

1990 Tomasz Sikorski, PRACOWNIA DZIEKANKA 1976 -1987, language Polish / English, published by Academy of Fine Arts, Warsaw

 
 
 
 
 
 

2009 KOANY W ELEKTROWNI / KOANS AT POWER PLANT, language Polish / English, published by the Mazovian Centre for Contemporary Art "Elektrownia", Radom

 
 
 
 

2011 Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz, GRAFFITI W POLSCE 1940 - 2010, language Polish, published by Carta Blanca, Warszawa

 
 
 
 
 

 
 
  • FREE ENERGY, 130 stron, 95 reprodukcji prac, teksty: Robert Jarosz, Paweł Możdżyński i TS, katalog wystawy własnej, wyd. MCSW Elektrownia, Radom 2017, ISBN 978-83-62140-85-5
  • FREE ENERGY, 130 pages, 95 images, texts by: Robert Jarosz, Paweł Możdżyński i TS, catalogue of solo show, published by MCSW Elektrownia, Radom 2017, ISBN 978-83-62140-85-5
 
 

 
 
 
 

Dzika grafika. Pół wieku ulicznej dywersji wizualnej w Polsce 1967 - 2017, 170 stron, teksty: Mariusz Knorowski, Marcin Rutkiewicz, Piotr Rypson, Tomasz Sikorski, ISBN 978-83-7100-408-7, wyd. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 2017


Wild Graphics. Half a Century of Visual Street Diversion in Poland 1967 - 2017, 170 pages, texts by: Mariusz Knorowski, Marcin Rutkiewicz, Piotr Rypson, Tomasz Sikorski, ISBN 978-83-7100-408-7, published by Poster Museum at Wilanów, Division of the National Museum in Warsaw, 2017

 
 
 
 

 

w przygotowaniu:   SZTUKA NA ULICACH W POLSCE 1965 -2015

                             GRAFFITI I SZTUKA NA ULICACH W POLSCE 1940 -2015

in preparation:        ART ON THE STREETS IN POLAND 1965 - 2015

                             GRAFFITI AND ART ON THE STREETS IN POLAND 1940 -2015