BIO

 
 

Ur. 1953 w Warszawie. Artysta intermedialny, absolwent ASP w Warszawie (1979), prowadził m.in. Pracownię Dziekanka, interdyscyplinarny ośrodek artystyczno-edukacyjny ASP i Akademii Muzycznej w Warszawie (1979-87), pracownię Intermediów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (1992-2003). W latach 80. wykładał gościnnie w uczelniach artystycznych w USA. Od roku 2003 jest profesorem w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi m.in. pracownię Działań Multimedialnych. W latach 2011-12 prowadził pracownię rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Profesor sztuk plastycznych.


Autor około 150 wystaw i pokazów indywidualnych. Brał udział w ponad 120 wystawach i prezentacjach zbiorowych.

Wydał książki „Dzieło sztuki jako koan” (2009) i „Graffiti w Polsce 1940-2010” (2011). 


Prace w zbiorach m.in.: Holland Experimental Film, Amsterdam; Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Muzej Suvremene Umjetnosti, Zagrzeb, Chorwacja; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy; Świętokrzyskie Towarzystwo Sztuk Pięknych „Zachęta”, Kielce; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Muzeum Narodowe w Warszawie.


Mieszka w Warszawie i w Górach Izerskich.

 
 

 
 

Born in 1953 in Warsaw. Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw (1979). Intermedia artist. Author of about 150 solo exhibitions and shows. Participated in over 120 group exhibitions and art presentations. Published books: „Artwork as a koan” (2009) and „Graffiti in Poland 1940-2010” (2011).

From 1979 to 1987 directed the „Pracownia Dziekanka” – interdisciplinary artistic and educational centre of the Academy of Fine Arts and Music Academy in Warsaw. In the eighties he lectured at art schools in the USA. Since 1992 teaches at art schools in Poland (Visual Art Institute at Zielona Góra University 1991-2003, University of Humanities and Economics in Łódź 2003-2009,Warsaw Academy of Fine Arts 2011-12). Since 2003 professor of the Jan Kochanowski University in Kielce, where he heads the Multimedia Studio.

His works are to be found in private collections and in the following institutions: Holland Experimental Film, Amsterdam; National Museum in Wrocław, Poland; Museum of the Warsaw Academy of Fine Arts; Muzej Suvremene Umjetnosti in Zagreb, Croatia; Centre For Contemporary Art „Ujazdowski Castle”, Warsaw; Regional Museum in Jelenia Góra, Poland; Regional Museum in Bydgoszcz, Poland; Świętokrzyskie Association of Fine Arts “Zachęta” in Kielce, Poland; Museum of Modern Art in Warsaw; National Museum in Warsaw.

Lives in Warsaw and in the Iser Mountains.